Về santa

– Văn Hóa Santa

– Con Người Santa

– Lịch Sử Logo Santa

CON NGƯỜI SANTA

 

Chính Trực – Trí Tu Sáng To – Đam Mê Khám Phá

Chính Trực: Mỗi cá nhân là một chính kiến và cá tính riêng, nhưng khi nhiều cá nhân kết hợp với nhau tạo nên sức mạnh tập thể, làm những điều đúng đắn, chia sẻ quan tâm đến nhau, coi trọng và tôn trọng quyền lợi của nhau, luôn luôn hành động vì lợi ích cao nhất của tất cả mọi người, không bao giờ gây hiểu lầm hoặc bóp méo sự thật. Luôn tự giác đối với những việc mà bản thân đã quyết định phải làm. Luôn giữ chữ tín và lời hứa của mình với người khác.

Trí Tu Sáng To: Luôn phát triển nền tảng kiến thức ngày càng cao. Thường xuyên tích lũy thêm kinh nghiệm, ứng dụng các kiến thức mới vào nâng cao hiệu quả việc làm. Không duy trì tình trạng hiện tại mà thường xuyên sáng tạo làm cho việc sau luôn tốt hơn việc trước.

Đam Mê Khám Phá: Hiện thực đam mê bản thân bằng đam mê khám phá trong công việc, vượt qua mọi khó khăn bằng giữ vững niềm tin trong việc làm hàng ngày.