CÂU CHUYỆN SANTA

 

Mỗi ngày Santa hiện diện trong cuộc sống của nhiều gia đình. Santa mong muốn góp phần tạo nên một thế giới sống xanh khỏe đẹp cho các cá nhân và gia đình, cho cộng đồng và cho hành tinh.

Santa nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần vào một tương lai khỏe mạnh hơn. Hãy khám phá những tác động của Santa trong cộng động thông qua những câu chuyện sau đây.